SELECT head_description, type, head_keywords, title, text FROM texty WHERE id='o-mne'

ing. Vladimír Fabián

e-mail: fabian@fabav.eu

Skype: fabian.vladimir

Nejnovější články

Počítadlo

počítadlo.abz.cz

ing. Vladimír Fabián

ja

Jmenuji se Vladimír Fabián, narodil jsem se v roce 1961 a žiji v Jablonci nad Nisou. V současné době nabízím své znalosti a potenciál při skutečném zlepšování firem - až 25x účinnější než Six Sigma, 15x než LEAN, využívané i firmou TOYOTA, projektové řízení povinné pro výběrová řízení, pořádaná japonským ministerstvem. Pokud chcete skutečně trvale zlepšovat svou firmu a ne jen fiktivně, jsem Vám k dispozici.

Elektro-Praga a Nisasport

Po jablonecké strojní průmyslovce jsem vystudoval Tváření kovů a plastických hmot na VŠST v Liberci (dnešní Technická univerzita v Liberci) a nastoupil jsem jako konstruktér vstřikovacích forem a lisovacích nástrojů v Elektro-Praze (dnešní ABB s.r.o. ) a i výrobků v Nisasportu. Je to bomba, když na vzorkování se otevře forma a vypadne kvalitní výrobek nebo když ve výkladní skříni vidíte „svůj“ ostřič hran lyží.

Návrh formy a nástroje, to je nádherná práce – zábavný hlavolam, který po vyřešení a vyrobení přináší užitek.

TTP Elitex

Poté jsem se dostal k programování a naprogramoval jsem několik aplikací. V roce 1992 jsem již jako vedoucí výpočetního střediska v TTP Elitex, a.s. přesvědčil vedení firmy k zastavení běžícího vývoje podnikového informačního systému a k nákupu již hotového systému. Společně s dodavatelskou firmou Altec, a.s., s kolegyněmi a klíčovými uživateli se nám podařilo úspěšně implementovat informační systém Dialog (prodej, výroba, nákup, finance, controlling, skladování) na 4 unixové sítě s celkem 155 terminálovými stanicemi – internet byl daleko.

Při analýzách a řešení problémů jsem každý den byl ve styku se všemi uživateli po celé délce všech firemních procesů (od nákupu přes výrobu po prodej a fakturaci) a v celé výšce hierarchické pyramidy (od nákupčího, skladníka, účetní, technologa, konstruktéra přes mistry a odborné ředitele až po generálního ředitele).

Na tuto dobu velice rád vzpomínám, protože implementace byla úspěšná, i když výběr nebyl jednoduchý, serióznost dodavatelů a jejich schopnost podpory nejistá a informace žádné. A hlavně jsem se hodně naučil.

Při práci jsem absolvoval postgraduální studium Inženýrská informatika při FEL ČVUT v Praze.

Preciosa a Pregis

V Pregisu, a.s. jsem pracoval dvanáct let jako vedoucí týmu MM a jako systémový inženýr. Implementoval jsem modul MM SAP R/3 a EBP mySAP a podporoval jsem několik set jeho uživatelů (customizace, tvorba dokumentace, troška programování v ABAPu, analýzy a návrhy řešení,...).

Pracoval jsem také na projektu ITIL v Release a Change Managementu.

Posledních osm let se zabývám Teorií omezení (Theory of Constraint), vedl jsem tým pro zlepšení výrobních procesů, aktivně jsem se podílel na školeních a seminářích firmy ITING s.r.o., věnovaných řízení firem a zvyšování jejich výkonu podle teorie omezení. Několik let jsem pomáhal s vývojem informačního systému pro reálné plánování výroby, které je založeno na zcela odlišných principech, než běžné informační systémy.

V prosinci 2008 jsme úspěšně dokončili projekt a nahradili tak starou aplikaci EBP mySAP.com naší novou aplikací pro vytváření elektronických žádanek na externí nákup se schvalovacím workflow a automatickým překlopením do požadavků na objednávku přímo v SAPu. Protože jsem byl jediný, kdo starou aplikaci znal, vytvořil jsem zcela sám funkční návrh celé nové aplikace a podílel jsem se i na dalších analýzách a testováních. Druhý týden v lednu 2009 jsem provedl vyškolení uživatelů a téměř okamžitě začal produktivní provoz. Starý systém měl být ke konci ledna ukončen, čímž došlo k velkým úsporám nákladů za uživatelské licence (díky kamarádi a kolegové - Galino, Ivoši a Štěpáne)

let plachťákem

Když jsem ke konci března 2009 končil, obdržel jsem od vynikajících kamarádů, přátel, kolegů a perfektních lidí dárek - Let větroněm.

Školení a kurzy

Během praxe jsem absolvoval celou řadu různých školení: dBase, Turbo Pascal, přes počítačové sítě, UNIX, mnoho kurzů MM a BC SAP R/3; CA091 – ASAP implementace R/3 včetně certifikátu; SRM240 - Catalog & Content Management; LBMS – Řízení projektů (základní školení); David Gruber: Rétorika, asertivita; Gradua: Strategie a taktika argumentace – umění přesvědčit; Aperta: Trénink prezentačních a lektorských dovedností; Ekonomické, sociální a právní aspekty řízení (Německá korespondenční akademie). Většina kurzů mi ve své době hodně přinesla, nejhodnotněji však vnímám kurzy z Teorie omezení firmy ITING, protože radikálně změnily můj pohled na bussiness svět (Řízení podle úzkých míst, Řízení výroby podle úzkých míst, Kritický řetěz – projektové řízení, Měření výkonnosti a odměňování).


webdesign: Petr Fabián